02:43 EST Thứ hai, 20/11/2017 - 

Thông tin đấu thầu ngày 25/11/2013

Thứ ba - 26/11/2013 01:35
Gói thầu cung cấp máy tính, máy in; Gói thầu cung cấp thiết bị y tế; Gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống cân ô tô tải trọng cân ≥ 80 tấn; Gói thầu cung cấp thiết bị sàng tuyển than; Gói thầu cung cấp quạt thông gió phòng nổ trong lò; Gói thầu cung cấp thiết bị vận tải than lò chợ; Gói thầu mua sắm 01 xe ô tô bán tải.
1. Gói thầu cung cấp máy tính, máy in

- Thuộc dự án: Thiết bị duy trì sản xuất năm 2013
- Nguồn vốn: Vay thương mại

- Bên mời thầu: Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước)

- Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 25/11/2013 đến 13:00 ngày 02/12/2013.

- Địa điểm: Phòng Quản lý đầu tư - Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: (033) 3865054 máy lẻ 249; Fax: (033) 3865656

- Hạn cuối nhận HSĐX: 13:00 ngày 02/12/2013.

2. Gói thầu cung cấp thiết bị y tế

- Thuộc dự án: Đầu tư bổ sung thiết bị y tế và thiết bị phụ trợ năm 2013 - Trung tâm Y tế lao động - Vinacomin

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp của Trung tâm Y tế lao động - Vinacomin

- Bên mời thầu: Trung tâm Y tế lao động - Vinacomin - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước)

- Thời gian phát hành HSYC: từ 09:30 ngày 03/12/2013 đến 08:30 ngày 09/12/2013

- Địa điểm: Trung tâm Y tế lao động - Vinacomin - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, ngõ 1 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 36641775; Fax: (04) 36646186

- Giá bán: 500.000 VND

- Hạn cuối nhận HSĐX:  08:30 ngày 09/12/2013

3. Gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống cân ô tô tải trọng cân ≥ 80 tấn

- Thuộc dự án: Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng trạm cân ô tô tại khu vực công trường sàng tuyển tiêu thụ than - Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin

- Nguồn vốn: Quỹ ĐTPT + Vốn vay

- Bên mời thầu: Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước)

- Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 26/11/2013 đến 13:00 ngày 02/12/2013

- Địa điểm: Phòng Đầu tư xây dựng - Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin, phường Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: (033) 3862062; Fax: (033) 3863936

- Hạn cuối nhận HSĐX: 13:00 ngày 02/12/2013

4. Gói thầu cung cấp thiết bị sàng tuyển than

- Thuộc dự án: Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2013 - Công ty than Quang Hanh - TKV

- Nguồn vốn: Vay thương mại trong nước và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty

- Bên mời thầu Công ty than Quang Hanh - TKV

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước)

- Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 26/11/2013 đến 13:30 ngày 02/12/2013

- Địa điểm: Phòng Đầu tư - Công ty than Quang Hanh - TKV, số 302 đường Trần Phú, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: (033) 3862466; Fax: (033) 3862739

- Giá bán: 300.000 VND

- Hạn cuối nhận HSĐX: 13:30 ngày 02/12/2013

5. Gói thầu cung cấp quạt thông gió phòng nổ trong lò

- Thuộc dự án: Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2013 - Công ty than Quang Hanh - TKV

- Nguồn vốn: Vay thương mại trong nước và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty

- Bên mời thầu: Công ty than Quang Hanh - TKV

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước)

- Thời gian bán HSMT: từ 08:00 ngày 26/11/2013 đến 13:30 ngày 06/12/2013

- Địa điểm: Phòng Đầu tư - Công ty than Quang Hanh - TKV, số 302 đường Trần Phú, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: (033) 3862466; Fax: (033) 3862739

- Giá bán: 500.000 VND

- Thời điểm đóng thầu:  13:30 ngày 06/12/2013

6. Gói thầu cung cấp thiết bị vận tải than lò chợ

- Nguồn vốn: Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2013 - Công ty than Quang Hanh - TKV

- Bên mời thầu: Công ty than Quang Hanh - TKV

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước)

- Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 26/11/2013 đến 13:30 ngày 02/12/2013 

- Địa điểm: Phòng Đầu tư - Công ty than Quang Hanh - TKV, số 302 đường Trần Phú, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: (033) 3862466; Fax: (033) 3862739

- Hạn cuối nhận HSĐX: 13:30 ngày 02/12/2013 

7. Gói thầu mua sắm 01 xe ô tô bán tải

- Thuộc dự án: Duy trì sản xuất năm 2013 - Công ty TNHH MTV Vật tư vận tải & xếp dỡ - Vinacomin

- Nguồn vốn: Vay và các nguồn vốn huy động khác hợp pháp của Công ty

- Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Vật tư vận tải và xếp dỡ - Vinacomin

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước)

- Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 25/11/2013 đến 11:00 ngày 02/12/2013

-Địa điểm: Công ty TNHH MTV Vật tư vận tải và xếp dỡ - Vinacomin, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Điện thoại: (033) 3939196; Fax: (033) 3718623

- Hạn cuối nhận HSĐX: 11:00 ngày 02/12/2013

Nguồn tin: VINACOMIN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn: