11:59 ICT Thứ sáu, 25/04/2014 - 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Chủ nhật - 29/12/2013 17:09
Chính phủ vừa ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (viết tắt bằng tiếng Việt là TKV, viết tắt tiếng Anh là VINACOMIN) là Công ty mẹ của Tập đoàn các công ty TKV, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên theo Quyết định số 989/QĐ-TTg ngày 25/6/2010của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành, nghề kinh doanh chính của TKV là khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm than, khí mỏ, nước ngầm ở mỏ và các khoáng sản khác đi cùng với than; khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, làm giàu quặng, luyện kim, gia công, chế tác, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm khoáng sản; sản xuất, mua, bán, dự trữ, sử dụng, xuất nhập khẩu các loại vật liệu nổ công nghiệp và nitơrat amôn; đầu tư, xây dựng, sản xuất điện; mua, bán điện.

Vốn điều lệ của TKV đến năm 2015 là 35 nghìn tỷ đồng.                
Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của TKV gồm có: Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; bộ máy giúp việc. Hội đồng thành viên của TKV có 7 thành viên, trong đó có một thành viên là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên không quá 5 năm. Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại.

TKV có 27 đơn vị trực thuộc công ty  mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; 7 đơn vị sự nghiệp; 17 công ty TNHH  một thành viên  TKV nắm giữ 100% vốn điều lệ; 36 công ty cổ phần TKV nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc nắm quyền chi phối khác; 7 công ty TKV nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Nguồn tin: VINACOMIN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Văn bản mới ban hành
Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
Số: 586/TCT-CS V/v tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT.
MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2013
Thông tin văn bản 04/2014/TTBLĐTBXH
Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Quyết định số 13/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quy định đóng bảo hiểm xã hội bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưởng sinh hoạt phí trong Công an nhân dân giai
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
Nghị định số 03/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Nghị định 222/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt